Sensory vlhkosti s TTGO a ESP32
sensory vlhkosti s ESP32 a aplikací pro hodinky s wearOS

MicropyServer.py

aplikace pro hodinky s WearOS ke stažení na MyERP store, umožňuje až 4 sensory

Tiny ADB and Fastboot

adb connect 192.168.1.23:5555
adb -e install filename.apk

 
 Úvod do kvantových počítačů
Graf stavu dvou qubitů